Kocia Chatka Sosnowiec

Koty do adopcji

język / language: polski | english

Stowarzyszenie NADZIEJA NA DOM wspiera Miejskie schrosniko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. (29-07-2015)

Stowarzyszenie Opieki nad zwierzętami "Nadzieja na Dom" od 2011 roku, na mocy umowy z Urzędem Miasta Sosnowca, wspiera Miejskie schrobisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu.

"Nadzieja na Dom" prowadzi:

- wolontariat w schronisku,

- stronę internetową oraz fb schroniska,

- akcję edukacyjną "Ręka w Łapę" w szkołach i przedszkolech.

Stowarzyszenie finansuje m.in.

- ponadstandardowe leczenie psów i kotów, które przebywają w azylu,

- hotele w których przebywają psy, które nie radzą sobie ze schroniskową rzeczywistością,

- karmy specjalistyczne dla zwierząt przebywających w schrosniku oraz Domach Tymczasowych.

Stowarzyszenie Opieki nad zwierzętami "Nadzieja na Dom" od 2011 roku, na mocy umowy z Urzędem Miasta Sosnowca, wspiera Miejskie schrobisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu.

"Nadzieja na Dom" prowadzi:

- wolontariat w schronisku,

- stronę internetową oraz fb schroniska,

- akcję edukacyjną "Ręka w Łapę" w szkołach i przedszkolech.

Stowarzyszenie finansuje m.in.

- ponadstandardowe leczenie psów i kotów, które przebywają w azylu,

- hotele w których przebywają psy, które nie radzą sobie ze schroniskową rzeczywistością,

- karmy specjalistyczne dla zwierząt przebywających w schrosniku oraz Domach Tymczasowych.

 W miesiącu maju 2015 Stowarzyszenie "Nadzieja na Dom" przeznaczyło:

-  580,25 zł na leczenie kotów wolno żyjących,

- 7.540,21 zł na ponadstandardowe leczenie psów i kotów ze schrosniak w Sosnowcu,

- 338,19 zł na pomoc pozostałym zwierzętami,

- 1556,00 zł na hotelowanie psów ze schrosniak w Sosnowcu,

- 1.764,91  zł na utrzymanie Przytuliska "Kocia Chatka"

Łącznie 11.779,56

W miesiącu czerwcu Stowarzyszenie "Nadzieja na Dom" przeznaczyło:

- 320,00 na leczenie kotów wolno żyjących,

- 6.309,28 zł na ponadstandardowe leczenie psów i kotów ze schroniska w Sosnowcu,

- 239,55 na pomoc pozostałym zwierzętom,

- 1.140,00 zł na hotelowanie psów ze schroniska w Sosnowcu,

- 835,96 na utrzymanie przytuliska Kocia chatka,

- 12.300,00 zł na zakup kontenera dla kotów do schroniska w Sosnowcu.

Łącznie: 21.144,79

W lipcu 2015 roku Stowarzyszenie przeznaczyło:
- 628,71 zł na leczenie kotów wolno żyjących,
- 5655,43 zł na ponadstandardowe leczenie psów i kotów ze schroniska w Sosnowcu.
- 1003,00 zł na hotelowanie psów, które nie radzą sobie ze schroniskową rzeczywistością,
- 1284,00 zł na utrzymanie przytuliska Kocia Chatka.
- 12 300 zł na zakup kontenera do schroniska w Sosnowcu, który został zaadoptowany na kociarnię.
- 6840,00 zł na zakup klatek na kocięta i koty oraz miski.
- 7386,16 zł na zakup mikroczipów do znakowania psów i kotów ze schroniska w Sosnowcu.
- 16 992,45 na zakup materiałów do budowy wybiegu dla psów ze schroniska w Sosnowca.

Łącznie - 52 089,75

We wrzesniu 2015 roku Stowarzyszenie przeznaczyło:
4 532,00 zł na ponadstandardowe leczenie psów i kotów ze schroniska w Sosnowcu w gabinetach zewnętrznych,
32 115,72 zł na ponadstandardowe leczenie psów i kotów w gabinecie mieszczącym się w schronisku. 
1 195,00 zł na hotele dla psów, które z przyczyn behawioranych nie radzą sobie w schronisku
397,47 na drobne wyposażenie do schroniska
1 257,92 na karmy specjalistyczne dla psów i kotów ze schroniska
22 781,47 na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem boksów do tej pory,
416,00 na pomoc kotom wolno żyjącym,
183,00 na pomoc pozostałym zwierzętom.

Łącznie - 62 878,58 


powrót do kategorii Aktualności