Kocia Chatka Sosnowiec

Koty do adopcji

język / language: polski | english

Dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Poszkodowanym prawapacjenta.org (06-06-2019)

Choć nie sposób wymienić wszystkich Darczyńców, którzy dzielą się z nami dobrem, bez wyjątków pozostajemy Państwu wdzięczni. Dziś jednak na szczególne wyróżnienie zasługuje Ośrodek Pomocy Poszkodowanym (http://prawapacjenta.org/ ). Dziękujemy za darowiznę finansową, którą na pewno mądrze rozdysponujemy. Oby firm skorych do pomocy Zwierzętom nigdy nie zabrakło!

powrót do kategorii Aktualności