Kocia Chatka Sosnowiec

Koty do adopcji

język / language: polski | english

Dziękujemy Agencji AFTERWEB za wsparcie naszych podopiecznych :) (11-12-2020)

"Istota miłości polega na tym, że zakłada ona bezinteresowność."
Tą myślą kierujemy się, niosąc pomoc Zwierzętom. Pragniemy podziękować Agencji AFTERWEB https://afterweb.pl/ , która wspiera naszą działalność.
Podopieczni Stowarzyszenia wiele zyskują dzięki pomocy Darczyńców. Uczyńmy ich życie lepszym!

powrót do kategorii Aktualności