Kocia Chatka Sosnowiec

Koty do adopcji

język / language: polski | english

Dbaj o koty wolno żyjące. (11-02-2016)

Kot wolno żyjący, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, jest częścią ekosystemu miasta a człowiek jest mu winien poszanowanie. Kotów wolno żyjących nie można wyłapywać i wywozić z miejsc bytowania. 

Stowarzyszenie "Nadzieja na Dom" przyłącza się do apelu władz miasta Sosnowca -

"Apelujemy do wszystkich zarządców nieruchomości o humanitarne podejście do kotów w okresie zimy!!! Można kotom udostępnić jedno pomieszczenie, które będzie zamykane a którym zajmie się karmiciel. Wiele kotów zamarza podczas zimy, zdarzają się także sytuacje kiedy koty są zamykane w piwnicach a okienka zabijane. Zwierzęta umierają z głodu nie mając możliwości ucieczki. Otwieranie okienek piwnicznych nie jest zabronione przepisami prawa, a utrudnianie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami grozi konsekwencjami karnymi jako „postępowanie prowadzące do skutków porównywalnych do znęcania się”.

KOTY WOLNO ŻYJĄCE W EKOSYSTEMIE MIASTA

• Koty wolno żyjące (dzikie, piwniczne) stanowią stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów). 
• Nie są to zwierzęta bezdomne, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. 
• Utrudnianie, czy zamykanie dostępu do ich schronień w terenie zabudowanym, jakim są przede wszystkim piwnice jest niehumanitarne. 
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) daje możliwości wszczęcia postępowania wobec osób, które znęcają się nad zwierzętami. Znęcanie się nad zwierzętami jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dwóch. 
• Wszelkie działania podjęte przez zarządców nieruchomości, jak też osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami, powinny odbywać się z zachowaniem zasad współżycia społecznego tak, aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców, a jednocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym humanitarnie traktować zwierzęta.
Jeśli decydujesz się na dokarmianie kotów pamiętaj:
• Karmiąc koty uzależniasz je od siebie, zwierzęta nie poradzą sobie jak nagle wyjedziesz, znudzisz się itp. 
• Pamiętaj by w miejscu dokarmiania panował porządek, sprzątaj po swoich podopiecznych.
• W miarę możliwości dbaj o sterylizację i kastrację swoich podopiecznych. Dokarmiane koty rozmnażają się w tempie geometrycznym. 

powrót do kategorii Aktualności