Kocia Chatka Sosnowiec

Koty do adopcji

język / language: polski | english

1% podatku dla zwierząt

od listopada 2012 roku mamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Prosimy o wsparcie naszej działalności przez przekazanie nam 1% z podatku. Wystarczy wpisać KRS 000 03 65 274      


Zbierane pieniądze przeznaczamy na pomoc zwierzętom - bezdomnym i pokrzywdzonym przez ludzi. Opłacamy leczenie głównie psów i kotów, choć trafiają nam się koniki czy inne chore zwierzaki.

Głównie pomagamy zwierzętom przebywającym w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu. Opłacamy ponadstandardowe leczenie, hotele dla psów, które sobie nie radzą w schronisku. Wspieramy od kilku lat remonty boksów bytowych dla psów, remont szpitala, kupiliśmy kontenery mieszkalne dla kotów, bo w schronisku nie ma dla nich pomieszczeń.

Nie zarządzamy schroniskiem, jesteśmy organizacją, która pomaga bezpośrednio zwierzętom, które się tam znalazły.  Bez naszego wsparcia i bez Waszego 1% będą tam nadal, ale bez szans na leczenie i lepsze życie. 

Wspólnie z naszymi darczyńcami wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy  gabinet weterynaryjny, a także kupiliśmy materiały na wybiegi dla psów razem z torem agility. Obecnie remontowane są kolejne dwa pawilony z boksami dla psów. Materiały budowlane kupiliśmy my. To wszystko dzięki Wam, ludziom, którzy nie zapominają o tych, którzy sami nie upomną się o swoje prawa. 

Zajmujemy się kotami porzuconymi i wolnożyjącymi. Dla nich prowadzimy przytulisko Kocia Chatka, gdzie koty po zabiegach i leczeniu oczekują na nowe domy, lub wypuszczenie na wolność. 

Prowadzimy również akcję edukacyjną dla dzieci i młodzieży "Ręka w łapę".  Tylko tak zmienimy stosunek do zwierząt, nauczymy odpowiedzialności - edukując od najmłodszych lat. 

Prowadzimy interwencje reagując na zgłoszenia dot. znęcania się na zwierzętami. Część tych interwencji kończy się w sądzie, część odbiorem zwierzęcia a część wsparciem dla właścicieli, którzy nie znęcają się, ale z powodu biedy nie są w stanie opiekować się należycie swoimi podopiecznymi. 

Pomagamy również zwierzętom w Sławkowie, organizujemy i finansujemy akcje sterylizacji i kastracji, przeprowadzamy interwencje. 

Potrzeby jednak są z roku na rok coraz większe, coraz więcej ludzi prosi nam o pomoc, coraz więcej zwierząt trafia pod naszą opiekę. Musimy temu sprostać, również finansowo. Dlatego prosimy nie zapominajcie o nich. 

tutaj znajdziecie nas w wykazie OPP uprawnionych http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html

a tutaj nasze wszystkie sprawozdania finansowe i merytoryczne, wystarczy wpisać KRS 0000365274

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search

 ONE DOSTAŁY SZANSĘ -  niektóre nasze metamorfozy  - a tutaj FILM  koniecznie zobaczcie 

KOKOS PRZED i KOKOS PO 

 

BEZA - WYCHUDZONA JAK SZKIELET, Z OKROPNYM GUZEM  a potem, po długim leczeniu w domu 

 TUTAJ FILM KLIKNIJ 

LOLA PRZED i po leczeniu 

STEFAN W TRAKCIE LECZENIA i po leczeniu 

NASI LEKARZE W PRACY - sunia z interwencji, zraniona łapka 

Konto Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI "NADZIEJA NA DOM"
PKO BP SA
80 1020 2313 0000 3502 0381 9133

41-200 Sosnowiec ul. Stawowa 4
Tytuł wpłaty: "wpłata na cele statutowe stowarzyszenia"

KRS 0000365274        NIP 644 34 77 690

42 2030 0045 1110 0000 0265 1620 - konto zbiórkowe